Veliki broj različitih ICT projekata aplicirao na poziv Start it up

„Imamo razlog da budemo zadovoljni. Dobili smo projekte koje uz pomoć tehnoloških rješenja tretiraju izazove u različitim  industrijama i sferama života od medicinske dijagnostike, podrške poslovnom odlučivanju, upravljanja resursima, zatim projekte iz oblasti energetske efikasnosti, turizma, unapređenja procesa u školama, projekata koji na principu berze proizvoda daju podršku samozapošljavanju, pa do projekata gdje su aplikacije okrenute ka life style potrebama specifičnih korisničkih niša.  Bit će veliki izazov izabrati najbolje„ kazala je Belma Mujadinović, brend ambasador platforme BH TechLab.

Ono  na šta su mentori iz BH TechLaba posebno ponosni jeste činjenica da je sve vrijeme trajanja poziva bila ostvarena interakcija sa potencijalim aplikantima. Pored organizacije jednodnevnog treninga na kojem su prisutni imali priliku da na bazi primjera prolaze kroz sve bitne elemente poslovnog plana, u više navrata su organizovane i konsultacije putem digitalnih platformi.

Misija BH TechLab platforme i BH Telecoma kao njenog vlasnika je dugoročna podrška ICT startupima. Okončanjem ovog Javnog poziva po kojem će biti nagrađeni najboji projekti, oni koji imaju najveći potencijal da se realizuju tržišno, a  koji na neki način prikupljaju podatke iz okruženja – jer je to bio projektni zadatak,  ustvari je samo početak  rada Platforme.  Cilj BH TechLab platforme je  da kontinuirano okuplja i podržava razvoj  ICT startupa, kao i da okuplja partnere koje dijele  iste ciljeve i koji su spremni da vlastitim resursima pomažu razvoj ovih startupa ili jačaju fondove za nagrađivanje najboljih.

Prema riječima Mujadinović imati dobru ideju je jedno ali imati ideju koja ima tržišni potencijal je nešto sasvim drugo. „Naš je cilj bio da edukujemo i usmjerimo potencijalne aplikante da razmišljaju tržišno kako bi smo na koncu dobili što bolje projekte koji imaju perspektivu da postanu samoodrživi biznis. Drago nam je da je feedback onih koji su se javljali za konsultacije u toku trajanja Poziva takav da su iskazali zadovoljstvo jer su puno toga naučili kroz popunjavanje aplikacije i kroz usmjerenja koja smo im davali“ dodala je.

Nakon zatvaranja javnog poziva i prikupljanja aplikacija bit će provedena analiza prikupljenih prijava u roku od narednih 30 dan, zatim će u narednih 20 dana biti organizovane prezentacije za najbolje ocijenjene projekte te u konačnici ocjenjivanje i evaluacija projekata koji su ušli u uži izbor i javno objavljivanje nagrađenih projekata u narednih 10 dana.