Prijavite svoje inovacije na BH TechLab i osvojite vrijedne nagrade

BH Telecom, kao društveno odgovorna kompanija, je pokrenuo novu platformu pod nazivom BH TechLab namjenjenu ICT startup zajednici. Ideja ove platforme je da kontinuirano prepoznaje i pruža podršku za razvoj novih, inovativnih ideja i poslovnih modela iz smart okruženja.

Haris Lučkin, direktor Direkcije za razvoj poslovanja BH Telecoma i brend ambasador projekta ističe da je jedan od ključnih ciljeva projekta pružiti priliku mladima da putem nove platforme BH TechLab, koja je namijenjena ICT startup zajednici, ostvare različite benefite pomoću kojih će se njihove poslovne ideje razviti u uspješan biznis i pronaći put do korisnika.

„Cilj nam je postati najpopularnija platforma u BiH za podršku razvoju ICT startup idejama i inicijativama sa fokusom na smart, IoT i cloud tehnološka ili biznis rješenja. Pokrenuta je i web stranica www.bhtechlab.ba putem koje će se kontinuirano moći prijavljivati projekti kandidati za saradnju sa BH Telecomom“, rekao je Haris Lučkin.

Prednosti BH Telecomove BH TechLab platforme

Platforma je jedinstvena na tržištu BiH upravo zbog otvorenosti prema startup zajednici, stalne mogućnosti prijava za saradnju, te podrške BH Telecoma u svakoj fazi razvoja proizvoda ili usluge do momenta realizacije potencijalne dalje saradnje.

„Istraživanja govore da devet od deset, odnosno 90% startupa dožive neuspjeh u prve četiri godine. Naš cilj je da eliminišemo što više razloga ovakvog ishoda kroz finansiranje, pružanje podrške timu, marketing, pomoć pri pronalasku klijenata, podršku testiranja proizvoda, te svaki drugi vid pomoći koji će omogućiti naprednim idejama da se realizuju. Na ovaj način želimo pomoći osavremenjivanje bosanskohercegovačkog društva, olakšanje svakodnevnih aktivnosti građana i poslovnih subjekata, te u konačnici biti prepoznati kao kompanija koja na putu iz CSP u DSP providera teži ka prilagođavanju novim poslovnim modelima i pozicionira se kao sistem integrator za pružanje ICT servisa i usluga nove generacije“ istakao je Lučkin.

23. decembra 2019. godine je objavljen javni poziv sa ciljem odabira najboljih rješenja na temu „Rješenja za pametno okruženje (eng. Smart Enviroments) i kako doprinose okruženju da bude pametnije koristeći podatke“. Kako bi omogućili prijavu što većeg broja mladih entuzijasta, BH TechLab je proširio kriterije prijave te pravo prijave, pored privrednih subjekata, imaju i obrti koji su tek registrovani kao i oni koji obavljaju djelatnost do tri godine od dana objave javnog poziva.

Ukoliko među prijavljenima bude projekata sa interesantnim poslovnim inicijativama i idejama koje doprinose razvoju digitalnog i pametnog društva, istima će u skladu sa tržišnim potencijalom biti omogućen ulazak u partnerski program sa BH Telecomom, čime će im se omogućiti brži rast biznisa korištenjem prodajnih i komunikacijskih kanala BH Telecoma.

Prijavljeni projekti trebaju sadržavati poslovni plan sa razvijenim minimalno održivim proizvodom. Nagradni fond po Javnom pozivu iznosi ukupno 100.000 KM novčanih nagrada za tri najbolja projekta, te dodatne vrijedne nagrade u uslugama BH Telecoma.

„28. januara 2020. godine smo, za sve prijavljene putem web stranice BH TechLab platforme, održali jednodnevni trening na kojem smo prošli kroz sve elemente javnog poziva i sve one kritične tačke koje su važne na putu od početne poslovne ideje do komercijalizacije. Iznenadile su nas izuzetno pozitivne reakcije svih prisutnih, tako da možemo reći da smo uveliko ispunili naša očekivanja. Naš krajnji cilj je razvijati odnos sa lokalnim zajednicama, državnim institucijama i ključnim partnerima, u cilju prepoznavanja problema u društvu i otkrivanjem načina njihovog rješavanja, te posljedično zajedničkih nastupa prema ICT startup sceni. Također, otvoreni smo za saradnju sa fakultetima i akademskom zajednicom“ rekao je Lučkin te dodao da platforma predstavlja kontinuiranu aktivnost BH Telecoma i zainteresovani će moći prijaviti svoje projekte tokom cijele godine.