Potpisan sporazum o partnerskom pokretanju Integralnog sistema podrške poduzetništvu u Kantonu Sarajevo

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Općina Centar Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, Općina Novi Grad Sarajevo, BH Telecom d.d. i Udruženje trenera CEFE u BiH u prethodnom periodu zajednički su radili na razvoju Integralnog Programa podrške poduzetništvu u Kantonu Sarajevo, te je donesena konačna odluka o pokretanju ovog programa.

Sporazum su potpisali, načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo,  načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić, direktor Direkcije za razvoj poslovanja u BH Telecomu Haris Lučkin i predsjednik Udruženja trenera CEFE u BiH Zoran Kulundžija, a naknadno će ga potpisati i predstavnici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Navedeni program razvijen je u partnerstvu institucija i organizacija vladinog, poslovnog i nevladinog sektora u Kantonu Sarajevo sa ciljem unapređenja poslovne klime, posebno u domenu podrške osnivanju novih te održanju i rastu postojećih biznisa.

Poseban značaj ova oblast ima u kontekstu pandemije covid-19. Pored pokretača programa, učešće je otvoreno i za sve druge institucije, organizacije i predstavnike korporativnog sektora koji imaju interes i ciljeve usklađene sa ovim programskim dokumentom.

Razvoj integralnog sistema poduzetništvu KS je dugoročni program sa realizacijom u tri faze, a ključne aktivnosti su : Jačanje kapaciteta uključenih institucija, Kontinuirana realizacija opšteg programa podrške razvoju poduzetničkih poduhvata,Tematski/sektorski programi podrške razvoju poduzetničkih poduhvata, kao i Uspostava i vođenje biznis klinike.

Očekivani rezultati su veća dostupnost programa tako da će umjesto pojedinačnih poziva kandidati imati niz perioda tokom čitave godine u kojim mogu aplicirati za učešće, zatim manja stopa neuspjeha podržanih kompanija kroz rigorozniji sistem selekcije i snažnu mentorsku podršku, racionalnije raspolaganje javnim sredstvima zbog objedinjene stručne i finansijske podrške, te kvalitetnija promocija poduzetništva što će dugoročno povećati interes za preduzetništvo i broj kandidata za učešće.