Peta naučno-stručna konferencija “INN&TECH”

Peta naučno-stručna konferencija “INN&TECH”, konferencija o značaju razvoja tehnike, tehnologije, inovatorstva, inovativnosti i informacionih tehnologija, održana je u Sarajevu, 16. marta 2022. godine u Hotelu Hills Ilidža, u organizaciji Centra za razvoj i promociju inovatorstva, tehnike i informacionih tehnologija-CRPIT. Pokrovitelj “INN&TECH” konferencije je Federalno ministarstvo obrazovanja, partneri Univerzitet u Sarajevu i Privredna/Gospodarska komora FBiH, Bit Alliance, CERIT – Centar za edukaciju, robotiku, inovatorstvo i tehnologiju Mostar, CPCD-Centar za promociju civilnog društva, te prijatelji R&S d.o.o. Sarajevo, SMART lab, EA WEBDIZAJN BIH.

Cilj ove konferencije bio je razvijanje i podizanje opće svijesti o značaju tehnike, tehnologije, tehničke kulture, inovativnosti, inovatorstva i IT tehnologija za društveni interes. Cilj je i da se izvrši sinergija obrazovnog, privrednog i naučnog sektora, a sve u cilju konkurentnog i ekonomski stabilnog društva. Konačan cilj su mladi, učenici srednjih i osnovnih škola, te studenti, da se razvije njihovo interesovanje  prema tim oblastima.

INN&TECH konferencijom želi se potaknuti Univerziteti, privredne komore, privredne subjekte, udruženja klastera, institute i sva druga udruženja da sinergijskim djelovanjem trasiraju optimalan put ka konkurentnom privrednom sektoru.

Pojedina istraživanja, pokazuju da je generalno slabo razumijevanje važnosti intelektualnog vlasništva i njegovog potencijala. Sposobnost preduzetnika/ce da osigura zaštitu intelektualne svojine može biti odlučujući faktor u tome da li će investitor finansirati pokretanje jedne takve inovacije. Kompanije sa patentima, autorskim pravima ili robnim markama imaju veće prihode od onih bez ikakve intelektualno svojine.

Bosna i Hercegovina sa sve rastućim životnim troškovima postaje zemlja koja zahtjeva veće plate, što neminovno dovodi do povećanja troškova proizvodnje. Sljedeće pitanje razvoja Bosne i Hercegovine i njenih kompanija je neadekvatno ulaganje u razvoj vlastitih proizvoda i usluga. Privatne kompanije treba da se upuste, same ili uz pomoć univerziteta i državnih institucija, u otvaranje istraživačko-razvojnih centara.

Kao pozitivan primjer, svakako treba spomenuti IT kompanije. IT sektor u Bosni i Hercegovini kontinuirano raste već nekoliko godina, posebno u razvoju softvera i kompjuterskog programiranja. U ovim oblastima prihodi industrije su se udvostručili u posljednjih devet godina i povećali broj zaposlenih za tri puta. Lokalna IT industrija, također stvara nove pozicije koje doprinose njenim vrijednostima i više su fokusirane na društvene nauke, kao što su: Scrum master, menadžer/ica projekta ili grafički dizajner/ica.

Dodatno, u 2021. godini su ostvareni i značajni rezultati kada su u pitanju međunarodno priznate inovacije. Zahvaljujući projektu Trezor bh. Inovacija, petnaest inovacija je patentirano, a od čega je njih 9 zaštićeno na međunarodnom nivou. Mladi su pokazali ogroman interes kada je u pitanju intelektualno vlasništvo, čemu svjedoči i ogroman broj upita za ove Javne pozive kao i povećani broj članova/ica Asocijacije inovatora Bosne i Hercegovine. Danas Asocijacija inovatora Bosne i Hercegovine broji 450 članova/ica sa ukupno osvojenih 1730 medalja. Jedna od značajnih inovacija je upravo inovacija mlade inovatorice Katarine Ponjavić, koju ćemo imati priliku da slušamo na “INN&TECH” konferenciji.

Među većim problemima, koje su isticali mladi inovatori/ce prilikom kreiranja inovacija, jeste nemogućnost pronalaska adekvatnih istraživačkih centara ili firmi koje bi mogle da naprave i/ili pomognu pri kreiranju prototipa i da testiraju takve prototipe.

BH Telecom sa svojom BHTech Lab platformom podržava inovatorske projekte.

IT sektor je pomjerio i izbrisao granice, stvarajući priliku za svaku zemlju da prevaziđe svoje nedostatke. Bosna i Hercegovina može ubrzati svoj ukupni razvoj zahvaljujući solidnoj bazi u IT industriji čiji kapaciteti nisu dovoljno iskorišteni. Dodatna saradnja Vlade i IT sektora otvorila bi ogromne mogućnosti, brojna radna mjesta i dovela Bosnu i Hercegovinu na nivo razvijenih zemalja. Ovu priliku svakako treba iskoristiti.