Ozvaničena saradnja BH TechLab platforme i Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

U Sarajevu je 7. aprila 2022. godine zvanično potpisan Memorandum o razumijevanju sa Ekonomskim fakultetom.

Ovakav vid saradnje omogućava otvaranje prilika za zajedničko djelovanje BH TechLab platforme i Fakulteta na prepoznavanju poslovnih inicijativa i ideja iz domene ICT usluga, koje mogu izgraditi novu vrijednost na tržištu.

Dekanica Jasmina Selimović, je izrazila zadovoljstvo ostvarenim  partnerstvom sa kompanijom  BH Telecom, u vezi sa BH TechLab inicijativom kao vid uvezivanja sa postojećim akterima u ekosistemu koji podržavaju startupe. Dekanica je istakla značajnu bazu od 4000 studenata koji su svakodnevno u prilici učestvovati u različitim projektima i programima. Planirano je da se uskoro na Ekonomskom fakultetu održi radionica na temu start upa gdje će se studentima prezentirati BHTech Lab platforma jer BH Telecom želi izgraditi ekosistem za startupe gdje obrazovne ustanove i kreativni ljudi imaju posebno mjesto.

„Dugogodišnja uspješna saradnja BH Telecoma i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ima veliki značaj, kako za naše institucije pojedinačno, tako i za bh. društvo. Ekonomski fakultet, kao najveći i jedini međunarodno akreditiran fakultet u BiH, s jedne strane, i BH Telecom, kao najveći telekom operater u našoj zemlji, na ovaj način svoju saradnju podižu na jedan viši nivo. Naše partnerstvo na projektu BH TechLab predstavlja promociju perspektivnog poduzetništva i inovacija u našem društvu, uz primjenu i razvoj pametnih koncepata, a sve s ciljem unapređenja novih tehnologija u poslovanju i ciljeva održivog razvoja. Naše dvije insitucije će u narednom periodu sinergetski djelovati i intenzivirati procese razvoja vještina i kompetencija mladih poduzetnika, te razvijati kulturu startup-a u BiH. Vjerujemo da će ovakva saradnju rezultirati inovativnim idejama i samoodrživim biznisima.

Ovo je još jedna aktivnost kojom Ekonomski fakultet svojim studentima nastoji pružiti najbolje savremene uslove za sticanje teoretskih i praktičnih znanja i vještina, i drago nam je da je realizovana baš u godini kada naš Fakultet obilježava 70 godina postojanja“, izjavila je prof. dr. Jasmina Selimović, dekanesa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu” – Izjavila je dekanesa Prof.dr.sc.Jasmina Selimović.

BH TechLab platforma je kreirana s ciljem da podrži ubrzani razvoj inovativnih ICT rješenja i projekata, te podrži procese digitalne transformacije kao ključa privrednog napretka u BiH.

Platforma je namijenjena mladim i kreativnim osobama sa kvalitetnim i inovativnim idejama, pojedincima, te različitim udruženjima i visokoškolskim ustanovama koje se u svom svakodnevnom radu bave razvojem inovativnih digitalnih poslovnih rješenja.

 

„BH Telecom je odlučan da bude pokretač promjena tako što će okupiti najvažnije aktere startup ekosistema s ciljem usmjeravanja pojedinačnih aktivnosti u istom smjeru radi ostvarivanja sinergetskih efekata te stvaranje preduslova za razvoj inovativnog i poduzetnički orijentisanog okruženja kroz uspostavljanje novog operativnog modela rada u segmentima upravljanja idejama i inovacijama.

BH TechLab platforma je otvorena prema svima, od pojedinca do već uspostavljenih startup-a. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između BH Telecoma i Ekonomskog fakulteta Sarajevo stvaraju se pretpostavke  da timovi stručnjaka svoje ideje, bez obzira u kojoj se fazi nalaze, zajednički razvijati u održiv poslovni model koji će stvoriti novu tržišnu vrijednost.

BH TechLab je mjesto na kojem vlasnici ideja, koje u svom fokusu imaju inovativna digitalna poslovna rješenja mogu dobiti  podršku za brži rast i razvoj, izjavio je prof. dr . Duljko Hasić, član Tima BH TechLab platforme.

Ova platforma kontinuirano radi na prepoznavanju ključnih aktera koji čine ekosistem inovacija i poduzetništva na području BiH, te potiče stvaranje povoljnije klime za ubrzani razvoj inovativnih ICT rješenja i usluga.