Ostvarena saradnja Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu i BH TechLab platforme

Predstavnici Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu su posjetili BH Telecom i potpisali Memorandum sa ciljem uspostavljanja saradnje na područjima od zajedničkog interesa sa fokusom na BH TechLab platformu, namijenjenu za razvoj ideja i projekata te jačanju startup eko scene u BiH. Oni su predstavili aktuelne naučne oblasti i teme koje su u fokusu interesa i istraživanja na fakultetu.

Elektrotehnički fakultet podržava start up programe prvenstveno sa velikim intelektualnim kapitalom – talentiranim studenatima (preko 1600) koji pohađaju fakultet. U planu je i organizacija panel diskusije na kojoj bi se predstavio rad ETF-a i BH TechLaba.

Dogovoreno je da BH Telecom i Elektrotehnički fakultet ponude novi koncept utemeljen na pronalaženju inovativnih rješenja. Elektrotehnički fakultet će objaviti Javni poziv za studente i nastavno osoblje fakulteta, dok će BH Telecom učestvovati u odabiru najuspješnijih ideja, od kojih će najbolje biti objavljene na stranici BH TechLab platforme.

“Elektrotehnički fakultet i BH Telecom otvaraju novu stranicu zajedničke saradnje u osmišljavanju inovativnih i kreativnih rješenja u oblasti ICT-a s posebnim naglaskom na primjenu pristupa umjetne inteligencije. Kroz zajedničke projekte nastojat ćemo poticati inovativnost, posebno kod studenata i mladih inženjera, kao ključnog aspekta u razvoju države i stvaranja novih vrijednosti, a sve s ciljem stvaranja ambijenta ugodnog življenja. Smatramo da BH TechLab platforma ima veliki potencijal u izgradnji novih ideja i razvoju pametnih (smart) koncepata, što će omogućiti napredak u razvoju novih tehnologija. Elektrotehnički fakultet i BH Telecom nude novi koncept temeljen na učenju u kojem će studenti, profesori i stručnjaci raditi zajednički na pronalaženju novih rješenja s ciljem održivog razvoja” – izjavili su.

Predstavnici BH Tech Laba su istakli značaj saradnje sa fakultetom i predložili organiziranje hackatona za studente. Haris Lučkin, direktor Direkcije za razvoj i brand ambasador BH Tech Laba je govorio o značaju saradnje na projektima.

„BH TechLab platforma je idealno mjesto na kojem vlasnici ideja i poslovnih inicijativa mogu dobiti podršku za brži rast i razvoj svojih projekata.

Želja nam je da u saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom u Sarajevu utičemo na jačanje važnosti inovativnog načina razmišljanja među studentima tehničke struke ali i podstaknemo razvoj inovativnih biznisa sa fokusom na tehnološka rješenja nove generacije. Cilj nam je da u sinergijskoj atmosferi budemo generator naprednih rješenja, te da pružimo podršku za razvoj digitalnih biznisa od kojih društvo može imati koristi. Na taj način ćemo zajednički uticati na unapređenje društveno-ekonomske situacije u BiH kreiranjem novih naprednih servisa i usluga i u konačnici kreiranjem boljeg digitalnog društva“.

BH Telecom će imati poseban panel na 28. Međunarodnoj konferenciji o informacionim, komunikacijskim i automatizacijskim tehnologijama ICAD 2022.