Naš tim

„Come together as a team to achieve a common goal“

Multidisciplinarni tim BH TechLab platforme predstavlja jaku stručnu i mentorsku mrežu za rješavanje specifičnih izazova u radu sa ICT startupima.

Primarni zadatak Tima je prijenos znanja i vještina u stvaranju pretpostavki i uslova koji će osigurati da saradnja ICT startupa sa BH Telecomom dobije željeni zamah.

Haris Lučkin

Belma Mujadinović

Haris i Belma koordiniraju aktivnosti Tima u cilju stvaranja preduslova za ostvarenje strateških zadataka Platforme.

Alisa Hodžić

Vahidin Rovčanin

Alisa i Vahidin imaju ulogu IT dirigenata sa primarnim  zadatkom na prepoznavanju i usmjeravanju ideja ka potrebama BH Telecoma.

Selma Prolić

Šejla Hadžibegić

Selma prati generički životni ciklus aplikacija; od faze evaluacije do revidiranja kompatibilnosti rješenja sa BH Telecomom. Za komuniciranje o svim informacijama, aktivnostima i događajima na BH TechLab platformi zadužen je Šejla.

Enisa Brka

Jasmin Planić

Enisa i Jasmin vrijedno razvijaju i koordiniraju saradnju BH TechLab platforme sa mrežom partnera koji dijele iste vrijednosti, kako bi se postigao sinergijski efekat na razvoj poduzetništva u ICT industriji.

Amra Hodović

Nenad Cice

Pravni aspekt rada Platforme, i horizontalno i vertikalno se radi pod budnim okom Amre i Nenada.

Anja Sarić

Fatima Skaka-Čekić

Anja analizira predložene modele saradnje sa startupima koji su pozitivno ocijenjeni kroz evaluaciju te ih usaglašava sa internim aktima BH Telecoma. Fatima analizira tehnološki aspekt startupa.