Mašinski fakultet u Sarajevu i BH TechLab potpisali Memorandum o saradnji

Predstavnici Mašinskog fakulteta u Sarajevu su posjetili BH Telecom i potpisali Memorandum sa ciljem uspostavljanja saradnje na područjima od zajedničkog interesa sa fokusom na BH TechLab platformu, namijenjenu za razvoj ideja i projekata te jačanju startup eko scene u BiH.

Na sastanku se razgovaralo o različitim edukacionim metodama i pružanju podrške start up projektima kod nas i u svijetu. Dogovoreno je da BH Telecom i Mašinski fakultet organizuju radionicu za studente gdje će im se prezentirati BH TechLab platforma.

“Ciljevi Mašinskog fakulteta su kreativna i inovativna naučna istraživanja koja teže međunarodnoj izvrsnosti, a sa posebnim naglaskom na primijenjena i društveno odgovorna istraživanja i njihovu valorizaciju u razvoju društva. U tom smislu smo kao posebno značajne oblasti za razvoj BiH prepoznali ugradnju najnovijih digitalnih dostignuća u proizvodne i uslužne procese u naša preduzeća, dakle stremljenje industriji 4.0, primjeni vještačke inteligencije, internet stvari i cloud computingu. Sa takvim ciljevima, naša priveda može postati konkurentna ne samo na Balkanskoj razini, već na svjetskoj. Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu od ranije ima trajno aktivan nastup u globalnom okruženju, stalno i dodatno stimulirajući ne samo svoje zaposlene već posebno i studente/ice sa orijentacijom na međunarodnu razmjenu iskustava i natjecanje, razvoj zajedničkih projekata kao i novih i inovativnih oblika visokog obrazovanja, te stjecanje dodatnih, posebno digitalnih i zelenih, kompetencija koja stvaraju inovativnu prednost u modernom svjetskom gospodarstvu. U sinergiji sa BH Telecomom, ovo je novi iskorak ka daljem poticanju inovativnosti naših studenata/ica i njihove poduzetničke orijentacije.Sve to zajedno za cilj ima izgradnju države u kojoj mladi ne žele da je napuste već uživaju u omogućavajućem okruženju za razvoj vrhunskih karijera” – izjavio je prof. dr. Mugdim Pasic.

„ BH Telecom i Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu svjesni su važnosti novih prilika u kreiranju inovativnih poslovnih rješenja i projekata u ICT segmentu. Inovacije su ključ privrednog napretka jedne zemlje, one su te koje bitno povećavaju BDP i ekonomski prosperitet, te ukupno blagostanje u društvu.

Opredjeljenje BH Telecoma je da se u sinergiji sa visokoškolskim ustanovama potakne inovativnost među studentima, te da se jača poduzetnički način razmišljanja i djelovanja kada je riječ o razvoju inovativnih biznisa sa fokusom na tehnološka rješenja nove generacije (umjetna inteligencija, machine learning, blockchain itd.). Naime, jako je važno da kreiramo efikasan, dugoročno održiv ekosistem, koji će pružiti priliku svim zainteresovanim mladim i kreativnim ljudima, ali i svima drugima koji se bave razvojem inovativnih poslovnih rješenja da zajednički sa BH Telecomom stvaraju nove vrijednosti na tržištu kroz BH TechLab platformu. Naša je želja kao društveno odgovorne kompanije da zadržimo mlade ljude u BiH i da im pružimo mogućnost da sve dobre projekte razvijaju u BiH, a ne da iste realizuju u nekim drugim zemljama. U konačnici, na ovaj način svi zajedno učestvujemo u kreiranju boljeg digitalnog društva“ – izjavio je brand ambasador BH TechLab-a Haris Lučkin.

BH TechLab platforma je idealno mjesto na kojem vlasnici ideja i poslovnih inicijativa mogu dobiti podršku za brži rast i razvoj svojih projekata.Cilj BH TechLab-a je da u saradnji sa Mašinskim fakultetom u Sarajevu utiče na jačanje važnosti inovativnog načina razmišljanja među studentima tehničke struke ali i podstaknemo razvoj inovativnih biznisa sa fokusom na tehnološka rješenja nove generacije. Na taj način će se kreirati novi napredni servisi i usluge i u konačnici ostvariti bolje digitalno društvo koje će unaprijediti društveno-ekonomsku situaciju u BiH.