Konferencijom „Sarajevo TechLab“ BH Telecom obilježio Dan kompanije

Tim povodom kompanija svake godine pripremi niz aktivnosti za svoje korisnike, partnere i zaposlenike. Ove godine je Dan vodećeg bosanskohercegovačkog operatora obilježen organizacijom prve poslovno – tehnološke konferencije BH Telecoma „Sarajevo TechLab“ koja je održana danas u hotelu Swissôtel u Sarajevu.

Konferencija je organizovana s ciljem razmjene mišljenja i iskustava sa poslovnim partnerima i velikim korisnicima na temu digitalne transformacije, kao i utvrđivanja vizije i pravca onoga što nas očekuje kao društvo koje počiva na digitalizaciji svih životnih aspekata, a posebno poslovanja u modernom dobu.

Konferenciju je otvorio Premijer Vlade FBiH Fadil Novalić, a prisustvovalo je oko 300 učesnika iz ICT kompanija, vladinog i realnog sektora, regulatora i akademske zajednice kao važnih učesnika stvaranja poslovnog ambijenta za realizaciju digitalizacije i kreiranje digitalnog društva u BiH.

V.d. generalnog direktora BH Telecoma Sedin Kahriman je u obraćanju na početku konferencije podsjetio na 05. septembar 1993. godine kada su, u najtežim uslovima razaranja, agresije i opsade, stručni zaposlenici JP PTT BiH prekinuli telekomunikacijsku blokadu i uspostavili prvu međunarodnu vezu Sarajevo-Bern, korištenjem međunarodnog kôda 387.

U nastavku obraćanja je najavio prezentaciju digitalne agende BH Telecoma kroz koju je predstavljena transformacija kompanije iz tradicionalnog CSP u Digital Service Providera. „Ova transformacija predstavlja tehnološku i organizacijsku transformaciju, transformaciju informacionih tehnologija, implementaciju savremenih tehnoloških rješenja i promjenu razmišljanja u poslovanju“ rekao je Sedin Kahriman. Nakon što je ukazao na ulogu telekoma u procesu dgitalne transformacije, g. Kahriman je pozvao postojeće i potencijalne partnere da zajedno sa  BH Telecomom kreiraju nova ICT rješenja i usluge kako bi izgradili bolje digitalno društvo. Na kraju obraćanja, g. Kahriman je najavio značajno otvaranje prema start up sceni sa javnim pozivom od 100.000 KM i dodao da je uvjeren da će BH Telecom tokom 2020. godine izgraditi BH Telecom start up platformu kao jednu tačku za nove poslovne inicijative, inovacije i poslovna rješenja.

Članovi Uprave BH Telecoma Samira Ćerim, Adnan Huremović i Elvedin Kanafija su tokom prezentacije na temu  „Digitalna agenda BH Telecoma“ istakli kako je digitalna transformacija zahvatila cijeli svijet te da digitalne kompanije koje pripadaju privatnom sektoru i pametni gradovi koji pripadaju javnom sektoru su novi temelji svjetskog razvoja. Naglašeno je da je ključ uspjeha u takvom svijetu ubrzan razvoj zasnovan na stalnim inovacijama i digitalnoj infrastrukturi koja omogućava kreiranje novih vrijednosti za poboljšanje kvalitete usluge i korisničkog iskustva.

U okviru konferencije su održane dvije panel diskusije na teme „Globalni trendovi i uloga telekoma u digitalnoj transformaciji“ i „Digitalno društvo, uloga BH Telecoma, izazovi i prilike“. Na panelima je učestvovalo petnaest panelista iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH, Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, RAK-a BiH te kompanija Ericsson NT Zagreb, Nokia Solutions and Network Sarajevo, Cisco Systems BH, Microsoft BiH, Oracle BH, Datalab BH d.o.o, ZIRA d.o.o, Comtrade d.o.o, BS Telecom Solutions i MIBO Komunikacije.

Kako je zaključeno na zatvaranju konferencije Sarajevo TechLab, digitalna agenda BH Telecoma podrazumijeva tehnološki razvoj usmjeren ka omogućavanju ultrabrze komunikacije, neovisno od prenosne tehnologije, i virtuelizaciju mrežnih funkcija u cilju efikasnog ustupanja resursa BH Telecoma prema partnerima i korisnicima, uz poštivanje svjetskih sigurnosnih normi i standarda.

BH Telecom sa ogromnim kapacitetima i resursima se nameće kao lider digitalne transformacije svih segmenata društva. „Sigurni smo da ni jedan subjekat ne može ovu transformaciju izvesti sam, ali smo isto tako uvjereni da niti jedna digitalna vertikala ne može biti provedena bez BH Telecoma. Stoga je poruka da su širom otvorena vrata svim partnerima i korisnicima – pridružite nam se u zajedničkom kreiranju novog načina života i poslovanja“, poručeno je na kraju konferencije.

Otvaranje prema start up tržištu – 100.000 KM za inovacije

Po završetku konferencije “Sarajevo TechLab”, za predstavnike medija je upriličena press konferencija na kojoj su predstavljene aktivnosti koje je BH Telecom realizirao tokom 2019. godine kao i zaključci sa održane konferencije “Sarajevo TechLab“.

Također su najavljene aktivnosti koje kompanija planira realizirati u narednom periodu, a medijima su se obratili Sedin Kahriman, v.d. generalnog direktora BH Telecoma i Elvedin Kanafija, v.d. izvršnog direktora Izvršne direkcije za razvoj poslovanja.

V.d. generalnog direktora BH Telecoma Sedin Kahriman je u svom obraćanju podsjetio na značaj 05. septembra 1993. godine kada su, u najtežim uslovima razaranja, agresije i opsade, stručni zaposlenici JP PTT BiH prekinuli telekomunikacijsku blokadu i uspostavili prvu međunarodnu vezu Sarajevo-Bern, korištenjem međunarodnog kôda 387.

Također je istakao najznačajnije poslovne procese o kojima je diskutovano na konferenciji Sarajevo TechLab i najavio buduće aktivnosti BH Telecoma.

„Na današnjoj konferenciji Sarajevo TechLab je prezentirana digitalna agenda BH Telecoma kroz koju je predstavljena transformacija kompanije iz tradicionalnog CSP u Digital Service Providera. Ova transformacija predstavlja tehnološku i organizacijsku transformaciju, transformaciju informacionih tehnologija, implementaciju savremenih tehnoloških rješenja i promjenu razmišljanja u poslovanju“ rekao je Sedin Kahriman.

Nakon što je ukazao na ulogu telekoma u procesu digitalne transformacije, g. Kahriman je pozvao postojeće i potencijalne partnere da zajedno sa BH Telecomom kreiraju nova ICT rješenja i usluge kako bi izgradili bolje digitalno društvo.

„Kako je najavljeno danas na konferenciji Sarajevo TechLab, BH Telecom se značajno otvara prema start up tržištu sa javnim pozivom od 100.000 KM za najbolja inovativna rješenja i projekte. Ovo je prvi korak, a uvjeren sam da će BH Telecom tokom 2020. godine izgraditi BH Telecom start up platformu kao jednu tačku za nove poslovne inicijative, inovacije i poslovna rješenja“, izjavio je Sedin Kahriman.

Elvedin Kanafija, v.d. izvršnog direktora Izvršne direkcije za razvoj poslovanja je rekao kako je ova godina bila ključna za Izvršnu direkciju za razvoj poslovanja BH Telecoma.

„Uradili smo redizajn ponude usluga i to Moja Tv usluge, koja je jedna od najznačajnijih usluga i redizajn mobilnih paketa za postpaid korisnike, te ponudili naše Extra pakete koji su kreirani prema zahtjevima tržišta i za potrebe uvođenja 4G+ tehnologije. Povećali smo atraktivnost ponude kroz plasiranje usluga Smart Home, Cloud i Biz Izbor koje nude fleksibilnije operativne troškove poslovanja i jednostavniji način življenja. Povodom Dana kompanije smo korisnicima Moja TV  omogućili besplatno praćenje Sport Klub kanala u promotivnom periodu te novu Moja Tv akciju koja traje do kraja godine i omogućava kupovinu telefona za 1 KM“, dodao je Elvedin Kanafija.