Fakultet saobraćaja i komunikacija UNSA u Sarajevu i BH TechLab potpisali Memorandum o saradnji

U prostorijama BH Telecoma, Memorandum o razumijevanju, sa ciljem uspostavljanja saradnje na područjima od zajedničkog interesa sa fokusom na BH TechLab platformu, namijenjenu za razvoj ideja i projekata te jačanju startup eko scene u BiH danas je potpisan između Fakulteta saobraćaja i komunikacija UNSA u Sarajevu i BH TechLab-a.

Na sastanku se razgovaralo o različitim modalitetima saradnje na polju razvoja inovacija i biznis ideja. Dogovoreno je da BH Telecom i Fakultet saobraćaja i komunikacija UNSA organizuju radionicu za studente završnih godina Fakulteta te studente master studija gdje će im se prezentirati BH TechLab platforma.

“Potpisivanje Memoranduma o saradnji između Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu kao najstarije i najeminentnije institucije koja educira kadrove iz oblasti saobraćaja i komunikacija na području Bosne i Hercegovine i BH Telecoma tržišnog lidera u oblasti telekomunikacijskog sektora u Bosni i Hercegovini je od velikog značaja kako za profesore, suradnike Fakulteta tako i studente svih ciklusa studija koji će u budućnosti biti u prilici da svoje ideje i kreativne radnje pokušaju da pretvore u nove proizvode i usluge iz oblasti ICT. Pokrenute i dogovorene aktivnosti u ovom Memorandumu će sigurno uticati na poticanje inovativnosti i kreativnosti naših studenata, mladih inženjera i suradnika a sve u cilju stvaranja boljeg okruženja u kojem živimo. Fakultet za saobraćaj i komunikacije i BH Telecom na ovaj način će pružiti jedan novi koncept edukacije naših studenata u kojem ćemo pokušati da zajedničkim radom profesori, asistenti, istraživači i studenti rade na novim rješenjima u cilju stvaranja dodatne vrijednosti društvu u kojem živimo” – izjavio je  prof. dr. Amel Kosovac, dekan Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.

BH TechLab je idealno mjesto na kojem vlasnici ideja i poslovnih inicijativa mogu dobiti podršku za brži rast i razvoj svojih projekata.

“BH Telecom je potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Fakultetom za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, osnažio bazu partnera BH TechLab platforme. Ovim korakom je proširena mreža partnera u cilju podrške grupama i pojedincima sa inovativnim idejama iz ICT domene, te su ostvarene pretpostavke za zajedničke projekte i jačanje poslovnog načina razmišljanja kod studenata ovog fakulteta.

Nadamo se da će saradnja rezultirati prepoznavanjem BH TechLab platforme kao mjesta na kojem mladi i kreativni ljudi sa idejama i poslovnim inicijativama dolaze po podršku za brži razvoj svojih projekata. Na taj način ćemo zajednički nastojati doprinijeti unapređenju društveno-ekonomske situacije u BiH kreiranjem novih naprednih servisa i usluga na putu ka digitalnom društvu“  – izjavio je Haris Lučkin direktor Direkcije za razvoj BH Telecoma i brand ambasador BH TechLab-a.