Članovi tima BH TechLab-a sastali se se predstavnicima Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta

Federalni ministar razvoja, preduzetništva i trgovine Amir Zukić sa saradnicima je održao sastanak u Mostaru s predstavnicima BH Telecoma i Gospodarske Komora Federacije BiH na kojem se razgovaralo o aktualnom Javnom pozivu za startup preduzeća u oblasti inovacijskih tehnoloških rješenja. Sastanak je održan na inicijativu BH Telecoma s idejom da Ministarstvo i Gospodarska Komora FBiH, kroz svoje mogućnosti, pomogne u realizaciji ovog projekta kako bi se što više preduzeća informisalo o projektu i mogućnostima prijave.

Predstavnici BH Telecoma, Haris Lučkin i Duljko Hasić, kao voditelji BH TechLab platforme (Dioničkog društva BH Telecom koja je kreirana s ciljem podrške startup-ima koji imaju strast za preduzetništvom u oblasti inovativnih tehnoloških rješenja), prezentirali su aktualni javni poziv kao i prijedloge saradnje s Ministarstvom i Gospodarskom Komorom FBiH.

Cilj ovog sastanka je da Ministarstvo i Gospodarska Komora Federacije BiH pomognu u animiranju što većeg broja potencijalnih poduzeća iz Federacije BiH kako bi se što veći broj inovativnih preduzeća prijavilo na ovaj Javni poziv i kako bi što više kvalitetnih startup-a dobilo financijska sredstva za finansiranje svoje ideje i projekta.

Ministar Zukić je rekao da je ovo dobra ideja i da će se Ministarstvo uključiti u ovaj projekt kako bi se animirao što veći broj startup-a koji imaju inovativne ideje i da se što bolje upoznaju s uslovima Javnog poziva i dobiju mogućnost finansiranja svojih ideja.

“Pojedinci, timovi i pravna lica koji imaju razvijenu inovativnu poslovnu inicijativu mogu se prijaviti za finansiranje troškova razvoja do minimalno održivog proizvoda (MOP) radi testiranja njegove održivosti na tržištu. Cilj je da poslovne inicijative koje prođu tržišnu validaciju dobiju svoju konačnu formu u obliku startup-a osnovanog pravnog lica sa održivim poslovnim modelom.

Također, već osnovani startupi koji imaju razvijen inovativni tehnološki proizvod i prve kupce, a žele brži rast i razvoj (scale-up), mogu se prijaviti za sufinansiranje daljih faza razvoja kroz dokapitalizaciju, rekao je Lučkin.

Na sastanku je prezentiran i plan BH Telecom da, uz pomoć Ministarstva i Gospodarske Komore FBiH, organizira prezentaciju Javnog poziva u Sarajevu s ciljem da što veći broj preduzća sazna za ovaj poziv.

U ime Gospodarske Komore FBiH sudjelovali su Jasmina Zejnilagić i Almin Mališević.

 

Javni poziv možete preuzeti ovdje: https://bhtechlab.ba/javni-poziv/

 

Preuzeto sa: Federalno ministarstvo razvoja (fmrpo.gov.ba)