BH TechLab i investicijska fondacija Impakt potpisali Memorandum o saradnji

U BH Telecomu je potpisan memorandum o saradnji između kompanije BH Telecom i fondacije Impakt.

Impakt je investicijska fondacija čija je misija i vizija da osnažuje poduzetnike znanjem koje im je potrebno za razvoj poslovanja. Impakt aktivno radi na izgradnji jakog preduzetničkog eko-sistema i pružanja podrške preduzetnicima u pokretanju i širenju njihovih poslovnih poduhvata. Ova fondacija uz sinergijski rad sa partnerima radi na stvaranju najboljih uslova za poslovanje u lokalnim zajednicama.

Saradnja ovog tipa biće od izuzetnog značaja za BH TechLab platformu BH Telecoma jer će kreirati jedan optimalan ambijent za ubrzani razvoj ICT ideja i projekata koje mogu izgraditi novu vrijednost na tržištu.

“Poduzetništvo i inovacije su jedan od stubova društvenog razvoja i izuzetno je važno imati kompaniju i lidera poput BH Telecoma koji podržava razvoj inovacija i startupa kroz BH TechLab platformu. Izgradnja poduzetničkog ekosistema je dio misije investicijske fondacije Impakt. Saradnja sa BH Telecomom je došla prirodno i sigurni smo da ćemo zajedničkim naporima i djelovanjem učiniti da Bosna i Hercegovina razvije snažan poduzetnički potencijal, kulturu i ambijent. Potrebno je zajedničko djelovanje i sinergija i javnog i privatnog sektora i medija kako bismo promijenili način razmišljanja i djelovanja i prokrčili put poduzetništvu, jer je poduzetništvo zaista budućnost ove zemlje“ – izjavio je Senajid Đozo, izvršni direktor Fondacije.

BH TechLab platforma kontinuirano radi na prepoznavanju ključnih aktera koji čine ekosistem inovacija i poduzetništva na području BiH, te potiče stvaranje povoljnije klime za ubrzani razvoj inovativnih ICT rješenja i usluga. Impakt je upravo jedna od fondacija koja će u saradnji sa BH TechLab timom raditi na stvaranju optimalnih uslova za podršku bh. start up scene.
Ovom prilikom direktor direkcije za razvoj poslovanja, Haris Lučkin je izjavio:

„Saradnjom sa investicijskom fondacijom Impakt, pravimo još jedan iskorak ka daljem poticanju inovativnosti naših mladih ljudi i njihovoj poduzetničkoj orijentaciji, stvarajući put za implementaciju najnovijih digitalnih dostignuća u proizvodne i uslužne procese.

Cilj nam je da zajednički, kroz program inkubacije poslovnih ideja, kreiramo ambijent za podršku realizaciji poslovnih ideja kroz poduzetničku obuku fokusiranu na razvoj poslovnog plana, poslovnog modela i jačanje poduzetničkih vještina.

Sve navedeno će definitivno imati za cilj podizanje konkurentnosti naše privrede u kojoj će se mladim ljudima omogućiti povoljno okruženje za razvoj vrhunskih karijera“.

Memorandum o razumijevanju, sa ciljem uspostavljanja saradnje na područjima od zajedničkog interesa sa fokusom na BH TechLab platformu,namijenjen je i za razvoj ideja i projekata te jačanju startup eko scene u BiH.