Tim BH TechLab: „Come together as a team to achieve a common goal“

Multidisciplinarni tim BH TechLab platforme predstavlja jaku stručnu i mentorsku mrežu za rješavanje specifičnih izazova u radu sa ICT startupima.

Primarni zadatak Tima je prijenos znanja i vještina u stvaranju pretpostavki i uslova koji će osigurati da saradnja ICT startupa sa BH Telecomom dobije željeni zamah.

Predstavljamo naš Tim

photo

Haris Lučkin

mr.sci. Belma Mujadinović, dipl.ecc, MBA

Belma Mujadinović

Haris i Belma koordiniraju aktivnosti Tima u cilju stvaranja preduslova za ostvarenje strateških zadataka Platforme.

Jasmin Ahmetbašić, dipl.el.ing.

Jasmin Ahmetbašić

vaha-180x180

Vahidin Rovčanin

Jasmin i Vahidin imaju ulogu IT dirigenata sa primarnim  zadatkom na prepoznavanju i usmjeravanju ideja ka potrebama BH Telecoma.

Selma Prolić, dipl.ing.saobr. i kom.

Selma Prolić

nermin-180x180

Nermin Kuldija

Selma prati generički životni ciklus aplikacija; od faze evaluacije do revidiranja kompatibilnosti rješenja sa BH Telecomom.
Za komuniciranje o svim informacijama, aktivnostima i događajima na BH TechLab platformi zadužen je Nermin.

dr.sci. Enisa Brka, dipl.ing.el.

Enisa Brka

harun-180x180

Harun Jašarević

Enisa i Harun vrijedno razvijaju i koordiniraju saradnju BH TechLab platforme sa mrežom partnera koji dijele iste vrijednosti, kako bi se postigao sinergijski efekat na razvoj poduzetništva u ICT industriji.

almina-180x180

Almina Mujčić

empty

Nenad Cice

Pravni aspekt rada Platforme, i horizontalno i vertikalno se radi pod budnim okom Almine i Nenada.