Vaša stručna komisija i mentori

U Tim BH TechLab platforme imenovani su zaposlenici BH Telecoma koji se u organizacionoj strukturi BH Telecoma nalaze na pozicijama gdje mogu značajno uticati na procese saradnje sa startupima.

Njihov zadatak je da svakodnevno rade na stvaranju pretpostavki i uslova u kojima saradnja BH Telecoma sa startupima može da dobije adekvatan zamah. Oni su most između korporativnih pravila poslovanja BH Telecoma i ideja mladih ljudi poduzetničkog duha koje tek trebaju da dobiju svoju poslovnu formu.

Upoznajte naš tim kroz njihove uloge

photo

Haris Lučkin

mr.sci. Belma Mujadinović, dipl.ecc, MBA

Belma Mujadinović

Haris i Belma imaju ulogu koordinatora u Timu i zaduženi su da osiguraju sve preduslove da se implementiraju aktivnosti Platforme onako kako su planiranirane, te da osiguraju da se  ciljevi platforme kontinuirano i pravovremeno usklađuju sa ciljevima BH Telecoma.

Jasmin Ahmetbašić, dipl.el.ing.

Jasmin Ahmetbašić

vaha-180x180

Vahidin Rovčanin

Jasmin i Vahidin u Timu imaju ulogu IT dirigenata, čiji je zadatak da kontinuirano usmjeravaju aktivnosti tima ka potrebama BH Telecoma i tržišta kada su u pitanju novi digitalni proizvodi/ usluge / servisi, te da sa svojim podtimovima stručnjaka aktivno učestvuju u razvoju minimalno održivih proizvoda sa partnerima koji budu odabrani kroz Javni poziv Platforme.

Selma Prolić, dipl.ing.saobr. i kom.

Selma Prolić

nermin-180x180

Nermin Kuldija

Selma i Nermin u Timu su zaduženi da provode aktivnu komunikaciju Platforme prema javnosti, da implementiraju plan komunikacije Pkatforme, te da pravovrmeno  komuniciraju  sa zainteresovanim aplikantima na Javni poziv,  da prate aplikante kroz proces selekcije, kao i za komunikaciju sa  oniama koji su odabrani za partnerstvo  na razvoju minimalno održivog proizvoda, te saradnju nakon toga.

dr.sci. Enisa Brka, dipl.ing.el.

Enisa Brka

harun-180x180

Harun Jašarević

Enisa i Harun imaju zadatak da  razvojaju mreže partnera Platforme, da implementiraju  zajedničke aktivnosti sa Partnerima, a sve kako bi se postigao sinergetski efekat na cjelokupnu podršku razvoja poduzetništva u ICT industriji.

almina-180x180

Almina Mujčić

empty

Nenad Cice

Almina i Nenad u Timu imaju zadatak da sa pravnog aspekta prate implementaciju aktivnosti, sa posebnim naglaskom na pripremu sporazuma o razvoju zajedničkog proizvoda u kojem se definišu sva prava i obaveza budućih partnera (odabranog aplikanta i BH Telecoma).