Jasmin Ahmetbašić, dipl.el.ing.

Jasmin Ahmetbašić, dipl.el.ing.

Sa više od 10 godina radnog iskusva u BH Telecom, Jasmin je business/system analyst na rukovodećem mjestu u sektoru za razvoj IT servisa, u okvirima djelovanja Izvršene direkcije za informacione tehnologije.
Pored završenog Elektrotehničkog fakulteta, odjek Računarstvo i informatika Univerziteta u Sarajevu, dodatno je zvanje stekao i na Master studiju Ekonomskog fakulteta Univeziteta u Sarajevu i Sveučilišta u Zagrebu, na odjeku za Strateški informatički menadžment.
Jasmin vjeruje u filozofiju da je promjena jedina konstanta, te strastveno teži da promjenom i radom u IT vodi promjenu i rad u cijelokupnom BH Telecomu, i šire.