dr.sci. Enisa Brka, dipl.ing.el.

dr.sci. Enisa Brka, dipl.ing.el.

Enisa radi na poslovima planiranja i realizacije projekata iz oblasti telekomunikacija, a trenutno je odgovorna za razvoj uslova i platforme za testiranje mrežnih elemenata, usluga i kompletnih telekomunikacijskih rješenja.
Veliki značaj pridaje spoju analitičkog i kreativnog razmišljanja, te mentorskom radu sa saradnicima, kao i studentima i studenticama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, gdje je radila u svojstvu docenta u oblasti telekomunikacija. Autor je i koautor naučnih i stručnih radova i koautor knjige iz oblasti multimedije.
Diplomirala je na Odsjeku za telekomunikacije Elektrotehničkog fakultet Univerziteta u Sarajevu, a doktorirala u Njemačkoj na Tehničkom fakultetu, Christian-Albrechts univerziteta u Kielu. Predsjednica je Savjeta za standardizaciju Bosne i Hercegovine.