Emina Lika, mr.iur.

Emina Lika, mr.iur.

Emina je uže fokusirana na privredno pravo sa posebnim aspektom na zastupanje u privrednim sporovima te sva pitanja vezana za privredna društva koja su od značaja za pravni promet, uključujući osnivanje privrednih subjekata i svi vrste promjena u odnosu na ista.
Stekla je zvanje diplomiranog pravnika i magistra prava na Pravnom fakultetu u Sarajevu, katedra za građansko pravo te ima položen pravosudni ispit.
Kao član tima učestvala u osnivanju privrednog subjekta koji posluje na tržištu pružanja usluga implementacije informacijske platforme.