mr.sci. Haris Lučkin, dipl.ing.el.

mr.sci. Haris Lučkin, dipl.ing.el.

mr.sci. Haris Lučkin, dipl.ing.el.

Trenutno na poziciji direktora za razvoj u BH Telecomu, odgovoran za istraživanje tržišta, kreiranje proizvoda za fizička lica i poslovne korisnike, te veleprodajne usluge. Posebno fokusiran na inovativne i pametne usluge, koje će poboljšati kvalitet života u našem društvu. Karakteriše ga proaktivnost, inicijativnost i sistematičnost pri izvršavanju radnih zadataka.
Stekao zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike i magistra nauka na Odsjeku za telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, sa posebnim interesovanjem na polju bežičnih tehnologija. Dodatno se edukovao iz oblasti telekomunikacija, informaciono-komunikacijskih tehnologija i upravljanja projektima, u zemlji i inostranstvu. Autor i koautor više naučno-istraživačkih radova iz oblasti telekomunikacija.