Javni poziv

Na osnovu Odluke o realizaciji projekta „Start IT Up“ broj: 00.1-14-120559/19-6 od 11.12.2019.godine i Politike uspostavljanja BH Telecom Platforme za podršku razvoju ICT start up scene broj: 00.1-14-120559/19-3 od 11.12.2019. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke za realizaciju projekta „Start IT Up“ broj: 00.1-14-49435/20-3 od 10.06.2020. Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo objavljuje: 

Obavijest o datumu zatvaranja javnog poziva za prijavu učešća na projekat „START IT UP“ by BH TECHLAB“ 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo sa sjedištem na adresi Franca Lehara br. 7, Sarajevo, objavljuje izmjenu pravila učešća i datum zatvaranja roka javnog poziva za prijavu učešća na projekat „Start IT Up“ by BH Techlab objavljenih na stranici www.bhtechlab.ba dana 23.12.2019.godine.

BH Telecom d.d. Sarajevo je zbog pojave Covid -19 te Odluke o proglašenju stanja nesreće u FBiH donio Odluku o prolongiranju svih rokova za realizaciju projekta „Start IT Up“.

Obzirom da je odlukom Vlade Federacije BiH 31.5.2020.godine proglašeno okončanje stanja prirodne nesreće informišemo javnost da javni poziv za prijavu učešća na projekat „START IT UP“ by BH TECHLAB“ ostaje otvoren do 30.6.2020.godine.

Svi aplikanti koji su do sada predali svoje prijave, iste mogu povući radi izmjena i dopuna te ih ponovo dostaviti do datuma zatvaranja javnog poziva.

Navedene izmjene u vezi sa projektom „Start IT Up“ bit će objavljenje u sredstvima javnog informisanja i postavljene na web stranici bhtechlab.ba. 

Eventualne upite u vezi sa objavljenim Javnim pozivom slati na e-mail adresu: info@bhtechlab.ba

                                                                                               

Obavijest o prolongiranju roka javnog poziva za prijavu učešća na projekat “START IT UP by BH TECHLAB”

 

Obzirom na Odluku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kojom je proglašeno stanje nesreće u Federaciji BiH zbog pojave pandemije Covid-19, a kojom su uvedene posebne mjere i zabrane, informišemo sve učesnike da se projekat „Start IT Up“ prolongira do stabilizacije stanja u BiH i proglašenja okončanja stanja nesreće.

Svi rokovi koji se odnose na prikupljanje, analizu, ocjenjivanje i evaluaciju prijava, a propisani su Pravilima učešća, računat će se skladno vremenu za koje bude prolongirana realizacija projekta.

Period prikupljanja prijava ostaje otvoren te je svim zainteresiranim koji ispunjavaju uslove, omogućeno slanje i prijava projekata do daljnjeg.

BH Telecom poziva sve građane da ostanu u svojim kućama i da se u toku perioda izolacije posvete kreativnom stvaranju i pisanju projekata.

Iskoristite svo slobodno vrijeme koje imate na raspolaganju i poslovne ideje razvijte u uspješan biznis koji će  pronaći put do korisnika.

Podsjećamo Vas da nagradni fond po iznosi ukupno 100.000 KM novčanih nagrada za tri najbolja projekta, te dodatne vrijedne nagrade u uslugama BH Telecoma.

Svi aplikanti koji su do sada predali svoje prijave bit će pojedinačno obavješteni te upoznati sa tim da će se njihove prijave analizirati u skladu sa Pravilima učešća i u propisanim rokovima, a nakon ostvarivanja preduslova za nastavak realizacije projekta.

Po normalizaciji situacije koja je izazvana Odlukom o proglašenju stanja nesreće bit će definisani i objavljeni novi rokovi za realizaciju projekta „Start IT Up“.

Sve eventualne upite u vezi sa objavljenim Javnim pozivom slati na e-mail adresu: info@bhtechlab.ba

Na osnovu Odluke o realizaciji projekta „Start IT Up“ broj: 00.1-14-120559/19-6 od 11.12.2019.godine i Politike uspostavljanja BH Telecom Platforme za podršku razvoju ICT startup scene broj: 00.1-14-120559/19-3 od 11.12.2019. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke za realizaciju projekta „Start IT Up“ broj: 00.1-14-120559/19-9od 12.02.2020, Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo objavljuje: 

Obavijest o izmjeni uslova i produženju roka Javnog poziva za prijavu učešća na projekat „START IT UP“ by BH TECHLAB“

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo sa sjedištem na adresi Franca Lehara br. 7, Sarajevo, objavljuje izmjenu pravila učešća i produženje roka Javnog poziva za prijavu učešća na projekat „Start IT Up“ by BH TechLab objavljenih na stranici www.bhtechlab.ba. 23.12.2019.godine.

Pravo učešća u projektu Start IT UP, pored subjekata registrovanih po Zakonu o privrednim društvima,  proširuje se i na subjekte koji su registrovani po Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima.

Učesnici Projekta mogu biti subjekti koji obavljaju poslovnu djelatnost najviše tri godine do dana objave Javnog poziva (23.12.2019).

Nagradni fond u uslugama BH Telecoma (Web Hosting Premium) je usaglašen sa novom, trenutno važećom ponudom iz Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma.

Rok za prikupljanje prijava produžava se do 23.3.2020. godine do 23.59 sati.

Nova pravila učešća, kriteriji evaluacije rješenja kao i prijavni obrasci su objavljeni na web stranici  www.bhtechlab.ba

Sve eventualne upite u vezi sa objavljenim Javnim pozivom i izmjenama i dopunama Javnog poziva slati na e-mail adresu: info@bhtechlab.ba 

Na osnovu Odluke o realizaciji projekta „Start IT Up“ broj: 00.1-14-120559/19-6 od 11.12.2019.godine i Politike uspostavljanja BH Telecom Platforme za podršku razvoju ICT start up scene broj: 00.1-14-120559/19-3 od 11.12.2019. godine, Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo objavljuje:

 

JAVNI POZIV

ZAINTERESIRANIM ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROJEKTU „START IT UP“

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo sa sjedištem na adresi Franca Lehara br. 7, Sarajevo, objavljuje Javni poziv zainteresiranim pravnim subjektima za prijavu učešća u projektu „Start IT Up“ u potrazi za najboljim inovativnim rješenjima o temi „Rješenja za pametno okruženje (eng. Smart Enviroments) i kako doprinose okruženju da bude pametnije koristeći podatke“.

U okviru „Start IT Up“ projekta dat će se prostor startup kompanijama da po javno objavljenim uslovima prijave poslovni plan sa razvijenim minimalno održivim proizvodom.

Podaci su nova valuta u sadašnjosti i budućnosti, te će se u skladu s tim inovativnost rješenja primarno ocjenjivati na osnovu vrijednosti podataka koje prikuplja, pohranjuje, obrađuje, generiše i šalje, te u konačnici kreira vrijednost koja doprinosi pametnijoj i bolje upravljivoj zajednici.

Navedeno rješenje može biti iz bilo koje oblasti, razvijeno koristeći bilo koju tehnologiju i način rada/pristupa, ali mora u sebi minimalno prikupljati, čuvati i moći davati podatke na anonimiziran način.

Pravila učešća, kriteriji evaluacije rješenja objavljeni su na web stranici www.bhtechlab.ba.

Prijava za učešće u projektu podnosi se popunjavanjem online prijavnog obrasca na stranici www.bhtechlab.ba.

Rok za podnošenje prijava je 23.02.2020. godine do 23:59 sati.

BH Telecom d.d. Sarajevo zadržava pravo da ne izabere niti jedno predloženo rješenje od prispjelih prijava ukoliko ne zadovoljavaju kriterije.

Pravila učešća u projektu „Start IT Up“ 

Opšte informacije

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo sa sjedištem na adresi Franca Lehara br. 7, Sarajevo, ID broj: 4200211100005 (u daljem tekstu: Organizator) organizuje projekat pod nazivom „Start IT Up“ (u daljem tekstu: Projekat) u potrazi za najboljim inovacijama u poslovnom modelu ili najinovativnijim tehnološkim rješenjima iz oblasti „Pametnog okruženja“.

U okviru Projekta dat će se prostor start up kompanijama, da po javno objavljenim uslovima, prijave poslovni plan sa razvijenim minimalno održivim proizvodom.

Projekat se provodi na osnovu Javnog poziva za dostavu prijava, i provodi se na teritoriji Bosne i Hercegovine. Projekat ne predstavlja igru na sreću u smislu odredaba Zakona o igrama na sreću Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15).

Tema javnog poziva

Tema Projekta su „Rješenja za pametno okruženje (eng. Smart Enviroments)“ pod motom „Na koji način Vaše rješenje doprinosi okruženju da bude pametnije koristeći podatke“.

Izazov teme je odgovor na pitanje kako rješenje stvara dodatnu vrijednost, te kako korištenjem otvorenih podataka doprinosi da okruženje bude pametnije i bolje upravljivo u cilju da građanima poboljša kvalitet poslovnog i privatnog života.

Uslovi učešća

Pravo učešća na Projektu imaju privredni subjekti, prema Zakonu o privrednim društvima, sa sjedištem na teritoriji Bosne i Hercegovine, kako je regulisano Pravilima o učešću u projektu „Start IT Up“ (u daljem tekstu: Pravila).

Učesnici Projekta mogu biti privredni/poslovni subjekti koji obavljaju poslovnu djelatnost najmanje šest mjeseci, a najviše tri godine do dana objave Javnog poziva.

Prilikom prijavljivanja na Projekat učesnici moraju dostaviti dokaz o upisu u relevantni registar, Rješenje o registraciji kod nadležnog suda / institucije, ne starije od 6 mjeseci.

Učešće na  Programu je dobrovoljno.

Lica zaposlena kod Organizatora, članovi njihovih porodica i članovi porodica stručne Komisije za evaluaciju projekata nemaju pravo učešća u Programu.

Organizator zadržava pravo da traži dodatnu dokumentaciju kojima će učesnik dokazati da je vlasnik autorskih prava u značenju autorskih prava po Zakonu o autorskim i srodnim pravima BiH.

Učesnik zadržava sva prava (imovinska i moralna) intelektualne svojine na rješenje koje je prijavio za učešće na Programu. Prijavljena rješenja isključiva su intelektualna svojina učesnika.

Organizator se obavezuje da ni u jednoj situaciji neće koristiti pristigla rješenja dijelom ili u cjelini.

Organizator se obavezuje da neće otkrivati podatke o prijavljenim rješenjima trećim licima, osim u slučajevima definisanim zakonom i uz prethodno obavještenje učesnika.

Period trajanja Projekta 

Projekat traje 120 dana i sastoji se od četiri faze:

 1. Objava Javnog poziva i prikupljanje prijava – 60 dana;
 2. Analiza prikupljenih prijava – 30 dana;
 3. Organizovanje prezentacija za najbolje ocijenjene projekte – 20 dana;
 4. Ocjenjivanje i evaluacija projekata koji su ušli u uži izbor i javno objavljivanje nagrađenih projekata – 10 dana.

Javni poziv se objavljuje na web stranici Organizatora i u sredstvima javnog informisanja.

Nakon isteka roka za prijavljivanje projekata po Javnom pozivu, Stručna komisija imenovana od strane Organizatora će izvršiti pregled i analizu prispjelih prijava.

Učesnici čija rješenja ispune kriterije za ulazak u treću fazu Projekta bit će pozvani da javno prezentiraju svoja rješenja pred Stručnom komisijom i publikom. Termini  prezentacija biti će javno objavljeni na web stranici Projekta minimalno 5 dana prije termina održavanja.

Cilj ovih prezentacija je da učesnici dobiju priliku da predstave svoja rješenja te da se kroz interaktivnu komunikaciju sa Stručnom komisijom i publikom utvrdi njihova provodivost.

Nakon prezentacija, Stručna komisija za evaluaciju i ocjenjivanje će u roku od 10 dana javno, na stranici Projekta, objaviti rang listu nagrađenih rješenja.

Učesnici u svakom momentu mogu odustati od učešća u ovom Projektu uz prethodno obavještenje Organizatoru.

Način podnošenja prijave 

Prijava za učešće na Projektu vrši se popunjavanjem online prijavnog obrasca na stranici www.bhtechlab.ba u periodu trajanja Javnog poziva.

Prijavom za učešće učesnik potvrđuje da je upoznat sa ovim Pravilma.

Za učešće u Projektu popunjava se prijava i dostavljaju dokumenti i podaci o rješenju koje učesnik prijavljuje.

Za potrebe prijave rješenja razvijena je aplikativna forma sa definisanim mandatornim poljima za popunjavanje te forme za unošenje priloga u obliku PDF dokumenata, prezentacija ili video materijala, demo verzija i sl.

Po završenom popunjavanju aplikativne forme učesnik će dobiti dokaz u vidu e-mail obavještenja o uspješno izvršenoj prijavi rješenja.

Podnosilac prijave garantuje za originalnost rješenja koje prijavljuje.

Organizator ne snosi odgovornost za prijave koje su nepotpune ili zakasnile.

Sve prijave zaprimljene korištenjem bilo kakvih zlonamjernih programa i mrežnih servisa bit će uklonjene, kao i sve prijave stečene bilo kojim drugim sumnjivim i neregularnim metodama, a koje Aplikantu omogućavaju nepoštenu prednost.

Organizator ima pravo da, u svakom trenutku, diskvalifikuje bilo koju prijavu koju smatra uvredljivom ili neprikladnom ili u slučaju da učesnik ne poštuje odredbe Javnog poziva i ovih Pravila. 

Informacije o rješenju

U okviru Projekta dat će se prostor učesnicima da po javno objavljenim uslovima prijave rješenje odnosno poslovni plan sa razvijenim minimalno održivim proizvodom.

Navedeno rješenje može biti iz bilo koje oblasti iz zadate teme Projekta, razvijeno korištenjem bilo koje tehnologije i načina rada/pristupa, ali mora u sebi minimalno prikupljati, čuvati i moći davati podatke, na anonimiziran način.

Ovim Javnim pozivom daje se puna sloboda učesnicima da prijave svoja rješenja koja mogu biti u obliku aplikativnog/softverskog rješenja i/ili  fizički opipljivog izuma.

Softverskim rješenjem se smatraju ona rješenja (mock-upi, algoritmi i kodovi) koja je u potpunosti razvio učesnik.

Fizički opipljiv izum se odnosi na rješenje koje se može fizički opipati, a koje je u potpunosti razvio učesnik koristeći savremene tehnologije ili druge mehanizme za rad.

Nagrade i nagradni fond 

Nagradu i nagradni fond obezbjeđuje Organizator.

Ukupan Nagradni fond za realizaciju Projekta iznosi iznosi 114.475 KM od čega je

 • 100.000,00 KM (neto) u novcu,
 • 14.475 KM sa PDV-om u uslugama

Ukupni nagradni fond bit će  raspoređen kako slijedi:

 • Novčani nagradni fond bit će raspoređen između prvoplasiranog, drugoplasiranog i trećeplasiranog projekta i to:
Prvoplasirani projekatDrugoplasirani projekatTrećeplasirani projekat
Novčana nagrada50.000 KM (neto)30.000 KM (neto)20.000 KM (neto)
 • Nagradni fond u uslugama BH Telecoma bit će raspoređen između prvoplasiranog, drugoplasiranog, trećeplasiranog, četvrtoplasiranog, petoplasiranog i šestoplasiranog projekta i to:
Besplatno korištenje usluga BH Telecoma na ugovor od 24 mjeseca  u vrijednosti odNovčani ekvivalent nagradnog fonda u uslugama

(s uključenim PDV)

Usluge BH Telecoma
Prvoplasirani projekat2.755 KM·         3 mobilna priključka, neograničena komunikacija u grupi, 3000 minuta + 3000 SMS prema drugim mobilni mrežama

·         30 GB mobilnog interneta

·         Internet brzine do 100 Mbps

·         WiFi router

·         32 Secure Cisco iron port mail adrese do 200 Mb

·         Biz hosting (1 GB HDD, 20 GB http u ftp, 5 hostanih domena, 10 poddomena, 5com.ba domena, 5 alias, 5 MySQL baza

·         Microsoft office 365 za 5 uređaja (PC, Smart, tablet)

Drugoplasirani projekat2.755 KM·         3 mobilna priključka, neograničena komunikacija u grupi, 3000 minuta + 3000 SMS prema drugim mobilni mrežama

·         30 GB mobilnog interneta

·         Internet brzine do 100 Mbps

·         WiFi router

·         32 Secure Cisco iron port mail adrese do 200 Mb

·         Biz hosting (1 GB HDD, 20 GB http u ftp, 5 hostanih domena, 10 poddomena, 5com.ba domena, 5 alias, 5 MySQL baza

·         Microsoft office 365 za 5 uređaja (PC, Smart, tablet)

Trećeplasirani projekat2.755 KM·         3 mobilna priključka, neograničena komunikacija u grupi, 3000 minuta + 3000 SMS prema drugim mobilni mrežama

·         30 GB mobilnog interneta

·         Internet brzine do 100 Mbps

·         WiFi router

·         32 Secure Cisco iron port mail adrese do 200 Mb

·         Biz hosting (1 GB HDD, 20 GB http u ftp, 5 hostanih domena, 10 poddomena, 5com.ba domena, 5 alias, 5 MySQL baza

·         Microsoft office 365 za 5 uređaja (PC, Smart, tablet)

Četvrtoplasirani projekat2.755 KM·         3 mobilna priključka, neograničena komunikacija u grupi, 3000 minuta + 3000 SMS prema drugim mobilni mrežama

·         30 GB mobilnog interneta

·         Internet brzine do 100 Mbps

·         WiFi router

·         32 Secure Cisco iron port mail adrese do 200 Mb

·         Biz hosting (1 GB HDD, 20 GB http u ftp, 5 hostanih domena, 10 poddomena, 5com.ba domena, 5 alias, 5 MySQL baza

·         Microsoft office 365 za 5 uređaja (PC, Smart, tablet)

Petoplasirani projekat2.030 KM·         3 mobilna priključka, neograničena komunikacija u grupi, 1500 minuta + 1500 SMS prema drugim mobilni mrežama

·         6 GB mobilnog interneta

·         Internet brzine di 20 Mbps

·         WiFi router

·         32 Secure Cisco iron port mail adrese do 200 Mb

·         Biz hosting (1 GB HDD, 20 GB http u ftp, 5 hostanih domena, 10 poddomena, 5com.ba domena, 5 alias, 5 MySQL baza

·         Microsoft office 365 za 5 uređaja (PC, Smart, tablet)

Šestoplasirani projekat1.425 KM·         2 mobilna priključka, neograničena komunikacija u grupi, 1000 minuta + 1000 SMS prema drugim mobilni mrežama

·         4 GB mobilnog interneta

·         Internet brzine di 20 Mbps

·         WiFi router

·         32 Secure Cisco iron port mail adrese do 200 Mb

·         Biz hosting (1 GB HDD, 20 GB http u ftp, 5 hostanih domena, 10 poddomena, 5com.ba domena, 5 alias, 5 MySQL baza

·         Microsoft office 365 za 5 uređaja (PC, Smart, tablet)

Korištenje BH Telecom radnog prostora u tehnološkoj laboratorija sa 1 do 3 radna mjesta po timu

Korištenje BH Telecom radnog prostora u tehnološkoj laboratorija sa 1 do 3 radna mjesta po timu
Prvoplasirani projekat·         166 sati za 12 mjeseci (maksimalno 32 sata mjesečno)
Drugoplasirani projekat·         124 sata za 12 mjeseci (maksimalno 24 sata mjesečno)
Trećeplasirani projekat·         84 sata za 12 mjeseci (maksimalno 20 sati mjesečno)
Četvrtoplasirani projekat·         42 sata za 12 mjeseci (maksimalno 20 sata mjesečno)
Petoplasirani projekat·         42 sata za 12 mjeseci (maksimalno 20 sata mjesečno)
Šestoplasirani projekat·         42 sata za 12 mjeseci (maksimalno 20 sata mjesečno)

 

Tehničko i poslovno mentorstvo bit će obezbjeđeno svim nagrađenim rješenjima, po iskazanoj potrebi, u periodu korištenja BH Telecom radnog prostora.

Uslovi i pravila BH Telecom radnog prostora te tehničkog i poslovnog mentorstva bit će definisani ugovorom o saradnji koji će se potpisivati sa nagrađenim rješenjima.

Kriteriji evaluacije projekta

Kriteriji koji će se uzimati u obzir prilikom ocjenjivanja prijavljenih rješenja su:

 • Inovativnost rješenja / originalnost poslovne ideje,
 • Poslovni model – kako rješenje stvara tržišnu vrijednost,
 • Tehnička složenost rješenja i mogućnosti sinergije sa BH Telecom uslugama i tehnološkim kapacitetima,
 • Potencijal rješenja da doprinese okruženju da bude pametnije koristeći podatke,
 • Potencijal MVP da može da postane održiv tehnološki proizvod i ima mjerljive efekte u BiH.

 Stručna komisija za ocjenjivanje

Analiza i evaluacija će se vršiti samo nad rješenjima koja su dostavljena u roku objavljenom u Javnom pozivu i koja ispunjavaju uslove definisane ovim Pravilima.

Prijave rješenja koje budu dostavljene izvan roka ili ne budu imale potpune dokaze o ispunjavanju  uslova definisanih ovim Pravilima neće biti evaluirane.

Analizu i evaluaciju vršit će Stručna komisija u sastavu od 5 do 7 članova, koju će imenovati Organizator najkasnije do zatvaranja prve faze Projekta, a čija će imena biti javno dostupna na i objavljena na web stranici Projekta, minimalno 10 dana prije zatvaranja Javnog poziva.

Stručnu komisiju će činiti predstavnici Organizatora i, po potrebi, neovisni stručnjaci iz oblasti u okviru kojih se provodi ovaj Projekat.

Stručna komisija će prema unaprijed definisanim kriterijima vršiti evaluaciju svih pristiglih prijava po Javnom pozivu te odabrati šest najuspješnijih rješenja kojima će biti dodjeljena nagrada.

Ostalo

Organizator će u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka prikupljati, obrađivati i koristiti  lične podatke učesnika na osnovu izričite saglasnosti koja se daje prilikom popunjavanja prijave.

Lični podaci koji se prikupljaju su:

 • Lično ime i prezime,
 • broj lične karte
 • adresa prebivališta/boravišta,
 • e-mail adresa,
 • broj telefona, mobilnog telefona i/ili faksa,
 • broj transakcijskog računa,
 • sve nadalje naznačeno kao „Lični podaci“.

Lični podaci prvenstveno se prikupljaju radi:

 • evidencije učesnika,
 • interne statističke obrade podataka,
 • promocije konkursa,
 • istraživanja tržišta i sličnih vezanih aktivnosti,

nadalje naznačene kao „Svrha obrade“.

Davanjem izjave za korištenje ličnih podataka, učesnik daje saglasnost da se njegovi Lični podaci koriste, obrađuju, prenose i pohranjuju od strane Organizatora ili povezanih društava ili bilo kojeg društva angažovanog od strane Organizatora radi izvršavanja pomoćnih poslova obrade Ličnih podataka.

Osim gore izričito navedenih, Lične podatke Organizator neće koristiti, obrađivati, prenositi niti ih stavljati na raspolaganje bilo kojim trećim pravnim ili fizičkim osobama bez dodatnog pristanka, osim slučajeva korištenja Ličnih podataka za koje nije potrebna prethodna saglasnost u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Saglasnost obuhvata i sve naknadne izmjene, zbog zakonske dužnosti ažuriranja bilo koje od naprijed navedenih vrsta podataka.

Završne odredbe

Ova Pravila jedina određuju uslove Projekta i javno su objavljena na web stranici Organizatora i Projekta.

Organizator zadržava pravo da izmjeni ili dopuni ova Pravila. U slučaju izmjene ili dopune Pravila, Organizator će postaviti obavještenje na zvaničnoj web stranici.

Sva komunikacija između Organizatora i učesnika mora se odvijati pisanim putem.

Ova Pravila se primjenjuje i tumači u skladu sa odredbama pozitivnih propisa u Bosni Hercegovini.

Pravila stupaju na snagu danom objavljivanja na zvaničnoj web stranici Organizatora.